Planer/Plans

DK Kittyrags Xanthia Rag n03 och S*Medinas Dolls Icaros ........sommaren 2021

S*Sun Hill Doll's Nöjda Nea...... snarast vid nästa löp

S*Sun Hill Doll's Lycke Li ....... snarast vid nästa löp